Kdy instalovat plnící lahve Alugas

Karavaning, ať už s obytným přívěsem, obytnou vestavbou, či obytným vozem, je ve své podstatě životní cestovatelský styl, využívající svobody cestování po vlastní ose. A stejně tak, jako si u jiných druhů cestování vybíráme např. hotely dle vybavení, tak i v karavaningu si každý může zvolit úroveň cestovního komfortu. Mozaika, ze které se cestovatelský komfort karavaningu skládá je hodně složitá, ale pro úplný základ se dají určit dva základní směry, určující další specifické uživatelské požadavky.

Dva základní směry cestovatelského komfortu karavaningu

První základní směr lze definovat jako: jezdím málo, jednou za rok dovolená v kempu, výjimečně jiné výjezdy.

Druhý základní směr lze definovat jako: jezdím hodně, jednou za rok dovolená na více místech, plus další delší výjezdy mimo hlavní sezónu.

Z těchto dvou základních směrů vyplývá i využití obytných vozů, vestaveb a karavanů. Čím delší využívání obytného přívěsu, obytného vozu, či obytné vestavby tím vyšší požadavky na komfort to s sebou přináší. A to nejen na uživatelský, ale i na jízdní.

Pokud obytnou jednotku využiji jen jednou za rok, výjimečně vícekrát v roce, pak je asi zbytečné přemýšlet o nějakém vyšším obslužném komfortu. Pokud ale jezdím častěji, pak už nemusí být od věci se nad obslužným komfortem zamyslet.

Pod pojmem obslužný komfort si můžeme představit spoustu věcí, jednou z nich je bezesporu udržování funkčnosti plynové soustavy, zejména jejím pravidelným doplňováním. Na plynu vaříme, plynem v drtivé většině případů topíme, používáme v plynových lednicích, v kombinaci plynu a elektřiny ohříváme teplou vodu a někdy na plynu třeba i grilujeme. Plyn je jednou ze základních věcí, kterou je potřeba udržovat funkční, pokud chceme v obytné jednotce tak trochu i bydlet.

Klasická výměnná ocelová, vs. hliníková plnící plynová lahev

Ukázka montáže plynových lahví Alugas v karavanovém přívěsu.

Už samotný nadpis napovídá, v čem se dá uživatelský, v tomto případě i jízdní komfort týkající se plynu v obytné jednotce zlepšit. Ano, první věc je váha. Ocelová vs. hliníková plynová lahev, toto srovnání už samo o sobě napovídá, že se bude jednat o úsporu váhy. V případě českých ocelových 10 kg plynových lahví a 11 kg plynových lahví Alugas se jedná o úsporu 6 kg na jednu lahev. To znamená v nejběžnějším případě dvou plynových lahví se jedná o úsporu váhy 12 kg. A když k tomu připočítáme i vyšší objem plynové lahve Alugas, je uživatelský komfort ještě o něco vyšší.

Druhá věc je výměna plynových lahví. Oproti klasickým českým 10 kg plynovým lahvím, se plynové láhve Alugas nevyměňují, ale doplňují. A přesně tohle je obrovský posun v uživatelském komfortu. Plynové láhve Alugas se totiž doplňují pomocí stejných plnících hrdel a plnících redukcí, jaké se používají při běžném doplňování nádrží vozidel, jezdících na LPG. Z toho vyplývá, že plnící plynové láhve Alugas lze doplnit na jakékoliv čerpací stanici, kde nabízí LPG.

Ukázka vizuálního odečtu hladiny plynu v lahvi Alugas

Další plus související s doplňováním plynových lahví Alugas je velmi přesná kontrola hladiny plynu v lahvi, pomocí vizuálních ukazatelů umístěných přímo na láhvi, takže je jasně vidět, kolik plynu je potřeba doplnit, resp. jak na tom se zásobou plynu jsme. Odpadá velmi hrubý nepřesný odhad u klasických ocelových lahví, který se nám s železnou pravidelností nemusí ve 3 h ráno vyplatit.

Zapojení plynových lahví se systémem Duo Control, v tomto případě se jedná o Duo Control Cavagna. Spojuje vývody z obou plynových lahví (Červené bezpečnostní hadice)

Systém Alugas také využívá společného odběru z obou plynových lahví, pomocí plynového regulátoru Duo Control, což znamená, že pokud v jedné plynové láhvi plyn dojde, systém automaticky přepne na druhou plynovou láhev. Není tedy nutné uprostřed noci, nebo ve chvíli, kdy to je nejméně potřeba přehazovat plynové hadice z jedné plynové láhve na druhou.

Díky stejným plnícím hrdlům systému Alugas jako u běžných vozidel s LPG, ke kterým se dají použít různé plnící redukce, používané v různých státech je systém Alugas přímo předurčený k použití v zahraničí. Odpadá tím neřešitelný problém s výměnou českých plynových lahví v zahraničí. Pro doplnění plynu do láhví Alugas prostě stačí jakákoliv čerpací stanice s LPG a příslušná plnící redukce.

Podtrženo a sečteno systém Alugas je tou nejkonformnější variantou pro používání plynové soustavy, umožňující bezproblémové doplňování plynu po celé Evropě.

Mohu mít problém s plněním plynových lahví Alugas?

Ne, nemůžu. Jednak je k celému systému Alugas vydáván certifikát, který deklaruje používání tohoto systému jako plnícího a jednak jsou plynové láhve Alugas technicky nainstalované a legislativně deklarované jako plynové nádrže.

Detail originálního držáku Alugas. Plynové lahve nejsou vyjímatelné, fungují jako nádrže.

Technická instalace jako plynové nádrže znamená, že plynové láhve Alugas nejsou přenosné, nelze je z držáků uživatelsky vyjmout, jsou pevně přimontované, stejně jako plynová nádrž. Pro montáž se používají speciální držáky, a montáž musí provést odborná firma. V tomto směru žádné „samo doma“ neexistuje. Dále, stejně jako plynová nádrž, každá plynová láhev Alugas obsahuje pojistný ventil, který plnění plynu při dosažení cca 80 % objemu automaticky vypne. To proto, aby nemohlo dojít k přeplnění plynové lahve. Uživatel se prostě nemusí starat o to, kolik místa pro plyn ještě zbývá, plnící pistole sama vypne, podobně jako při tankování benzínu. Další technická specifikace plynových lahví Alugas je pojistný pružinový ventil, chránící lahve proti přetlaku a ukazatel hladiny plynu (paliva).

Legislativní deklarace jako plynové nádrže pak už je na základě

 • pevné nepřenositelné instalace
 • pojistného ventilu proti přeplnění
 • pojistného ventilu proti přetlaku
 • ukazateli hladiny plynu (paliva)

podle předpisu EHK (OSN) č. 67 jen logickým krokem.

K čemu se plynové láhve Alugas nehodí

Zcela určitě se plnitelné plynové láhve Alugas nehodí tam, kde karavan využíváme k dlouhodobému stání na jednom místě. Tyto láhve nelze z karavanu vyjmout a nelze je bez příslušného plnícího systému doplnit samostatně. Pro jejich naplnění je vždy potřeba dojet na příslušné plnící místo. Pro dlouhodobé stání na jednom místě je lepší ponechat v karavanu původní fyzicky vyměnitelné plynové láhve, nebo použít systém s plynovou přípojkou, pokud je k dispozici.

Podtrženo a sečteno

 • Odpadá fyzická výměna plynových lahví
 • Odpadá přehazování plynových hadic z jedné lahve na druhou
 • Odpadá starost s plněním plynu v zahraničí
 • Jednoduché a rychlé doplnění plynu, stejně jako u vozu na LPG
 • Jednoduchá a přesná kontrola stavu hladiny plynu
 • Nehodí se pro dlouhodobé stání karavanu na jednom místě
 • Lze naplnit pouze LPG.

Částečné omezení tohoto systému při cestování spočívá v používání pouze LPG, což je směs propan – butanu, kdy se butan vzhledem k jeho chemickým vlastnostem v zimě, nebo již při teplotách kolem bodu mrazu špatně odpařuje a je hůře, nebo téměř nepoužitelný. Částečné omezení proto, že v ČR se používá tzv. letní a zimní směs propan – butanu, kdy v letní směsi je více butanu, poměr 60% butanu ku 40% propanu, což není nic proti ničemu, a naopak to je vzhledem k vyšší výhřevnosti butanu lepší, ale v zimní směsi propan – butanu, ve které sice je více propanu, opět v poměru 60% : 40% (60% propanu ku 40% butanu), ale 40% podíl butanu může být v zimním období, zejména při delších velkých mrazech problém. Ale pokud občas tankujete v zahraničí, zejména na západ od nás, tak tam je 90% propanu ku 10% butanu celoroční standard. A 10% butanu už nepředstavuje tak velkou hrozbu, čímž problém s butanem v zimě prakticky odpadá.