Archiv autora: 3_kD

Kdy instalovat plnící lahve Alugas

Karavaning, ať už s obytným přívěsem, obytnou vestavbou, či obytným vozem, je ve své podstatě životní cestovatelský styl, využívající svobody cestování po vlastní ose. A stejně tak, jako si u jiných druhů cestování vybíráme např. hotely dle vybavení, tak i v karavaningu si každý může zvolit úroveň cestovního komfortu. Mozaika, ze které se cestovatelský komfort karavaningu skládá je hodně složitá, ale pro úplný základ se dají určit dva základní směry, určující další specifické uživatelské požadavky.

Celý příspěvek

Plán 2024

Obsah této rubriky je chráněný
Přístup do této rubriky je omezen pouze pro administrátory, a spolupracující uživatele. Znáte-li přístupové údaje, pokračujte jejich zadáním, v opačném případě se vraťte zpět, nebo pokračujte na domovskou stránku.


Čechy 2022

Letošní hlavní cestovní plán se původních návrhů držel jen částečně. Hlavní myšlenkou byly původně jižní Čechy, pak se k ní přidala místa, kde už jsme sice jednou byli, ale kde nám bylo dobře, a nakonec bylo všechno co se netýkalo jižních Čech úplně jinak. Jinými slovy z původních plánovaných cílů zůstaly jen jižní Čechy. Vše ostatní už byla čistá improvizace a plánování „za pochodu“. A všechno začalo paradoxně hned na začátku.

Celý příspěvek

Slunečný říjen 2021

V říjnu za Sluncem

Pod tímto slovním spojením si většinou představíme něco ve smyslu prodloužení letní sezóny a s tím spojenou cestu kamsi na jih. My jsme si letos říjen za Sluncem vyložili trochu jinak a vydali se na východ. Přes severní Moravu až na severovýchodní Slovensko. To byl nejvýchodnější bod a zároveň cíl, kterého mělo být dosaženo. A nakonec přece jen přišel na řadu i onen pomyslný teplý jih, který v našich zeměpisných šířkách asi nejlépe reprezentuje jižní Morava.

Celý příspěvek

Road trip ČR 2020

Sezóna nesměle započatá až v květnu, nakonec přinesla první zahraniční výjezd na Lužická jezera, a okružní cestu po České republice. Téměř třítýdenní karavaning po českých a moravských zemích znamenal nejen spoustu cestovatelských zážitků, ale také poznání, jak to dělají jinde a možnost srovnání s naším městem. Přinesl příležitost reálně stanout ve stopách historie, ať už našeho města, nebo zemí Koruny české. Kombinace ve využívání různých služeb pro turisty, zejména co se karavaningu týče, nám dala schopnost posoudit fungování služeb v naší zemi pro tento turistický segment.

Celý příspěvek